TV: Scenar ert y culturaJuebia, 27.06.2024 da les 20:50-21:05

Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner