RF: La copa dal café

Piceres respostes por de gran domandes

Vender, 28.06.2024 da les 13:45-14:00

Ligna de trascmisciun sura scienza y natura te chësta trasmisciun n'en vala de la desfarënzia danter "mandli" y "mandles". Program de Mattia Maldonado