RF: Dai creps dl Sela

Funtanes, droc y zitli a Urtijëi

Domenia, 07.08.2022 da les 19:05-19:30

L argumënt dl'ega ie scialdi atuel, ma co fovela pa perdrët pludagiut? Bera Albert Moroder de Sodlieja nes conta ulache l fova zacan a Urtijëi la funtanes y coche la jënt adruvova l'ega.
Na mpurtanza ova nce i droc ora per l luech y l fova nce n valgun zitli. Trasmiscion de Simon Moroder

L droch sa "Pitl Bruel"