RF: AgoràDomenia, 09.06.2024 da les 19:05-19:30

Chest iede vëniel jit ite sun l aspet sperimentel dl Puhin. "Cyber Gherdëin"a, "la Respultred"a y la "Ntervista Dopla" fova mé n valgunes danter la rubriches scialdi prijedes danter i letëures. "L Puhin" fova na zaita artistica a duc i efec, che lasciova truepa lerch ala satira, ala critica y ala analises sozieles. N possa propi dì che per cin'ani ti à "L Puhin" tenì cumpanìa a trueps.
(terza y ultima pert). Trasmiscion de Ivan Senoner

Foto: Ivan Senoner y Simon Perathoner