RF: Dai creps dl Sela

La massaria muessa vester al ordn

Domenia, 28.07.2024 da les 19:05-19:30

Canche l se trata de jì a salvé persones y de purté aiut, ne depëndel nia mé dala efiziënza dla grupes de sucors. De gran mpurtanza iel daniëura nce che la massaria sibe al ordn. Gustav Senoner à da permò metù man cun n lëur nuef tla sënta dl Aiut Alpin Dolomites a Pontives: ël se cruzia de scrì su uni njin, de fé l nventar y cëla do y cuntrolea sce la massaria ie al ordn. Trasmiscion de Simon Moroder

Foto: L joler dl Aiut Alpin Dolomites