TV: Scenar ert y cultura

Sergio Sommavilla - Leo Irsara

Juebia, 01.12.2022 da les 20:50-21:05

L artist Sergio Sommavilla, che viv a Milland, zipla musc y corchi te materiai desfrënc coche lën, mauta o sas belerofon. A Sergio ti vala dantaldut de jì demez da na esprescion figurativa, acioche chiche ti cëla posse se udëi ora tl'opra dan ël. Si atelier ie na fujina ulache ti cialan a si criazions, van a scruvrì sé nstës. Vester ciantautëur se damanda l savëi da lië la drëta paroles cun la drëta melodia. Per Leo Irsara ie la cianties n mesun per purté la personess inò de reviers tl tëmp che fova, tl mond dla paroles sfantedes y dla usanzes religëuses y profanes che taca mo tl vester de si cumpaejans. Program y cunzet: Ivan Senoner, Tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner