TV: Nosta scola

Atualità dala scoles dla valedes ladines

Juebia, 15.12.2022 da les 20:50-21:05

Tl'edizion de dezëmber sons jic a ti cialé al curs de spezialisazion de ziplé, metù a jì dala scola prufesciunela per l artejanat artistich de Urtijëi.
Tla rubrica sota l'udlon udons Agnes Irsara, Ispetëura y nsenianta de religion, che fej na reflescion sun la festa da Nadel.
Leprò ti ons fat vijita ala scoles autes ladines de Fascia, che se prejënta n ucajion dl di dla porta davierta. Tesc' y cunzec de Lena Mulser, camera y tai de Hans Peter Karbon, a cura de Alessandro Dapunt.