TV: Natura e ambient

La bona cern dles munts

Juebia, 06.07.2022 da les 20:50-21:05

Bele da tres incá á i paurs na funziun fondamentala te nosta sozieté. Tres deplö é i lüsc y les ativites che á a cör i valurs liá al'ambiënt, a n'agricoltöra sostenibla y a na produziun locala, rica de contignüs nutritifs, mo ince cun na bona saú y n bun tof, che nes scinca n gran bëgnsté y nes condüj indô zoruch a na natöra autentica y a nostes raisc. Program de Karin Pizzinini, a cura de Anna Mazzel