RF: Agorà

Cie fej pa ora la cualità de vita te Gherdëina?

Vender, 08.12.2023 da les 19:05-19:30

Tla segonda pert de nosta ciaculeda cun Cristina Brunello, patrona de n residence a Urtijëi, s'la ciaculons de "nosta bela val", auzan ora la gran ndesfidedes che reverda la cualità de vita per i jëuni y per chëi plu de tëmp. Sambën vëniel nce dat pëis ala cuestion ambientela, al mumënt drët atuela, che va a tuché argumënc fundamentei coche la mubilità. (segonda pert) Trasmiscion de Ivan Senoner

Foto: Cristina Brunello y Ivan SEnoner